Dotyčnica, sečnica, tetiva

Geometria
Matematika
8. ročník ZŠ

Posúdiť vzájomnú polohu priamky a kružnice,narysovať tetivu kružnicu, využiť vlastnosti tetivy kružnice pri riešení jednoduchých úloh.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Matematika
Špeciálna základná škola
Biológia
Základná škola
Dejepis
Stredná škola