Dotyčnica, sečnica, tetiva

Geometria
Matematika
8. ročník ZŠ

Posúdiť vzájomnú polohu priamky a kružnice,narysovať tetivu kružnicu, využiť vlastnosti tetivy kružnice pri riešení jednoduchých úloh.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Biológia
Základná škola