Dotyčnica, sečnica, tetiva

Matematika
Geometria
8. ročník ZŠ

Posúdiť vzájomnú polohu priamky a kružnice,narysovať tetivu kružnicu, využiť vlastnosti tetivy kružnice pri riešení jednoduchých úloh.

Mohlo by vás zaujímať

Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Chémia
Základná škola