Kladné vety v čase present perfect

Anglický jazyk
7. ročník ZŠ

Po všetkých našich spoločných videách ste už určite prišli na to, že gramatické časy v angličtine sú úplne iný svet v porovnaní s tými slovenskými. Zvládli sme napríklad dva minulé časy a pochopili sme, prečo sú pre Angličanov vlastne také potrebné a koľko iných doplňujúcich informácií musíme my, Slováci, doplniť do vety na to, aby sme vyjadrili to isté, čo Angličania dokážu iba jednoduchou zmenou času. Ale v angličtine neexistuje iba minulosť a iba prítomnosť, ale aj niečo medzi nimi, čo ich dokáže prepájať. A tým je gramatický čas present perfect, ktorý v slovenčine nazývame predprítomný. A v tomto videu si ukážeme, ako v ňom vytvoríme kladné vety.

Najdôležitejšou vecou, ktorú si potrebujeme pamätať je to, že týmto gramatickým časom budeme vyjadrovať najmä svoje skúsenosti a zážitky. A to bez toho, aby sme v týchto vetách uvádzali konkrétne časové údaje, kedy sa odohrali. Niečo sa mi v minulosti stalo a pokiaľ o tom rozprávam ako o skúsenosti, mám ju už na veky vekov.

Hoci je pre Slovákov náročnejší na používanie a pochopenie, jeho tvorenie je však veľmi jednoduché a v mnohom pripomína minulý jednoduchý čas. Opäť budem potrebovať vedieť, či je plnovýznamové sloveso pravidelné alebo nie. Ak je pravidelné, budeme k nemu pridávať koncovku -ed. Ak nie je, naučíme sa ho podľa našej starej známej tabuľky nepravidelných slovies, kde však tento tvar slovesa, ktorý múdro nazývame minulé príčastie, nájdeme v jej treťom stĺpci. A tieto minulé príčastia vo vete nikdy nebudú stáť osamote, ale potrebujú mať pred sebou pomocné sloveso have, ktoré v tretej osobe jednotného čísla zmeníme na has a to je všetko, čo potrebujeme poznať k vytvoreniu jednoduchých kladných viet v tomto čase.

Príjemné učenie!

Tabuľka nepravidelných slov prevzatá z Grammar and Vocabulary for First and First for Schools © Cambridge University Press 2015 a obrázok časovej osi z printnpractice.com.

Mohlo by vás zaujímať