Obehová sústava

Biológia
7. ročník ZŠ

Milí žiaci, ľudské telo je veľmi zložité. každá sústava aj každý orgán má svoje nezastupiteľné miesto. Obehová sústava je mimoriadne dôležitá, keďže rozvádza drahocennú tekutinu – krv. 

V pracovnom liste si zopakujete základné poznatky o jednotlivých súčastiach obehovej sústavy.

Mohlo by vás zaujímať