Regulačné sústavy – Hormonálna sústava

Biológia
7. ročník ZŠ

Milí žiaci,
precvičte si zábavnou formou poznatky o hormonálnej sústave. Kolekcia je tvorená štyrmi rôznymi cvičeniami. Želám veľa zábavy a nových vedomostí.

Načítaním QR kódu otvoríte aktivitu v novom okne

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola