Regulačné sústavy – Hormonálna sústava

Biológia
7. ročník ZŠ

Milí žiaci,
precvičte si zábavnou formou poznatky o hormonálnej sústave. Kolekcia je tvorená štyrmi rôznymi cvičeniami. Želám veľa zábavy a nových vedomostí.

Načítaním QR kódu otvoríte aktivitu v novom okne

Mohlo by vás zaujímať

Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Anglický jazyk
Základná škola