Vitamíny pre zdravie

Biológia
7. ročník ZŠ

Milí žiaci, v tomto videu si vysvetlíme, aký význam majú vitamíny pre človeka,ako sa rozdeľujú a v ktorých potravinách  ich nájdeme.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Psychológia
Stredná škola
Slovenský jazyk
Základná škola