Vitamíny pre zdravie

Biológia
7. ročník ZŠ

Milí žiaci, v tomto videu si vysvetlíme, aký význam majú vitamíny pre človeka,ako sa rozdeľujú a v ktorých potravinách  ich nájdeme.

Mohlo by vás zaujímať

Fyzika
Stredná škola
Fyzika
Stredná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Vecné učenie
Výtvarná výchova
Špeciálna základná škola