Hlásky – Samohlásky

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Krátke a dlhé samohlásky, príklady slov s rozdielom použitia krátkej a dlhej samohlásky

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Chémia
Stredná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola