Hlásky – Samohlásky

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Krátke a dlhé samohlásky, príklady slov s rozdielom použitia krátkej a dlhej samohlásky

Mohlo by vás zaujímať