Hlásky – Samohlásky

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Krátke a dlhé samohlásky, príklady slov s rozdielom použitia krátkej a dlhej samohlásky

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Biológia
Základná škola
Chémia
Stredná škola