Rozmnožovanie rastlín

Biológia
8. ročník ZŠ

Vznik nových rastlín je pre nás ľudí veľmi dôležité, pretože produkujú kyslík a niektoré nám dávajú aj obživu. Rastliny sú pre nás neodmysliteľnou súčasťou života.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Geografia
Základná škola