Faktory ovplyvňujúce životné prostredie

Biológia
8. ročník ZŠ

Človek už od počiatku ľudskej existencie spolunažíva s prírodou, obrába pôdy, zdomácňuje si zvieratá, využíva nerastné suroviny, zo surovín si vyrába nástroje, stavia si obydlia. V súčasnosti človek tiež robí zásahy do prírody, ktoré môžu byť priaznivé ale aj nepriaznivé.

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Chémia
Základná škola