Faktory ovplyvňujúce životné prostredie

Biológia
8. ročník ZŠ

Človek už od počiatku ľudskej existencie spolunažíva s prírodou, obrába pôdy, zdomácňuje si zvieratá, využíva nerastné suroviny, zo surovín si vyrába nástroje, stavia si obydlia. V súčasnosti človek tiež robí zásahy do prírody, ktoré môžu byť priaznivé ale aj nepriaznivé.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Biológia
Základná škola