Skleníkový efekt

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: LÁTKY, NEVYHNUTNÉ PRE NÁŠ ŽIVOT: VODA A VZDUCH
Téma: PROBLÉMY ATMOSFÉRY

Aký význam má atmosféra? Tento plynný obal zeme je zdrojom kyslíka, ktorý je nevyhnutný pre život na Zemi, tiež je súčasťou kolobehu vody a v atmosfére sa tvorí počasie. No veľmi dôležitá je aj ochranná funkcia atmosféry. Chráni nás pred UV žiarením prostredníctvom ozónovej vrstvy, ale aj pred prehriatím či chladom vďaka skleníkovému efektu skleníkových plynov, ktoré sú jej súčasťou. Prečo teda v posledných rokoch sa dosť často hovorí o globálnom otepľovaní, teda zvyšovaní teploty na Zemi a jej prehrievaní? 

V nasledujúcom experimente som nasimulovala atmosféru Zeme a v nej jeden skleníkový plyn, oxid uhličitý. Čo sa stane, ak oxidu uhličitého bude v atmosfére viac, ako je prípustné?

Pomôcky:

lampa, kadičká malá a veľká, teplomer, hadička, plastelína, uzatvárateľná fľaša

Chemikálie:

sóda bikarbóna, kuchynský ocot

Postup:

 1. Postav aparatúru, ktorá bude predstavovať Zem a okolo nej atmosféru – menšiu kadičku postav na podložku, vlož do nej teplomer a zakry ju väčšou kadičkou.
 2. Svetlo nastav tak, aby ohrievalo kadičky – predstavuje zdroj tepla a svetla – slnko.
 3. Zmeraj teplotu v kadičke pred zapnutím svetla a porovnaj ju s teplotou po 5 minútach ohrievania svetlom.
 4. Medzi kadičky vsuň hadičku a utesni ju pomocou plastelíny.
 5. Druhý koniec vlož do fľaše, do ktorej nasypeš 1 lyžicu sódy bikarbóny a naleješ 1 dcl kuchynského octu (fľaša musí byť utesnená, aby vznikajúci plyn mohol byť odvádzaný len hadičkou a inde neunikal).
 6. Chvíľku počkaj, kým sa priestor medzi kadičkami naplní plynom vznikajúcim reakciou sódy bikarbóny a octu.
 7. Potom zmeraj a zaznamenaj teplotu „Zeme“ v menšej kadičke pred zapnutím svetla a porovnaj ju s teplotou po 5 minútach ohrievania svetlom (hadička s prívodom plynu je stále privedená medzi kadičky).

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Pokús sa vysvetliť jav skleníkový efekt. Prečo je tento jav dôležitý pre našu Zem? Čo má spoločné so skleníkom?
 2. Vyhľadaj, aká by bola teplota na Zemi bez prítomnosti skleníkových plynov v atmosfére.
 3. Vymenuj plynné látky z atmosféry, ktoré patria medzi skleníkové.
 4. Aký bol rozdiel teploty „Zemi“ v tvojom experimente po piatich minútach ohrievania lampou?
 5. Zmenil sa rozdiel teploty počas piatich minút ohrievania, keď si do „atmosféry“ medzi kadičkami napustil plyn vznikajúci reakciou sódy bikarbóny a kyseliny octovej?
 6. Aký plyn vznikal reakciou sódy bikarbóny a kyseliny octovej?
 7. Už vieš, čo čaká našu Zem, ak by množstvo skleníkových plynov v atmosfére bolo príliš veľké?

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola