Zmysly a zmyslové orgány – zrak

Biológia
7. ročník ZŠ

Milí žiaci, zrak je pre človeka najdôležitejší zmysel. Až 90 % informácií získavame zrakom. Je preto dôležité, aby sme vedeli základné informácie o orgáne zraku – oku. Pomôže nám to pri ochrane zraku, aby nám dobre slúžil po celý život.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Vecné učenie
Výtvarná výchova
Špeciálna základná škola