Test – zhrnutie

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
8. ročník ŠZŠ
Pre učiteľov
7. ročník ZŠ

Tento didaktický test slúži na overenie vedomostí z tém prevencie sexuálnej výchovy. Primárne je určený pre žiakov s mentálnym postihnutím. Testom si môžete overiť vedomosti žiakov v daných témach a po pôsobení na žiakov odsledovať nárast vedomostí v týchto témach a testy porovnať.  

Didaktický test obsahuje 8 otázok. Z toho 6 s označením jednej správnej odpovede. A 2 otázky z označením viacero správnych odpovedí. Každá úloha s označením jednej správnej odpovede má hodnotu jedného bodu. Úlohy s viacerými správnymi odpoveďami mali hodnotu toľko bodov, koľko správnych odpovedí obsahovali. Celkový počet bodov testu bol 14 bodov.

Stupnica známkovania:

BodyZnámkaPercentá
14-121100- 86 %
11-9279-64 %
8-6357-43 %
5-3436-21 %
2-0514-0 %

(zdroj: vlastné spracovanie podľa stupnice ŠZŠ pri RC )

Mohlo by vás zaujímať

Geometria
Matematika
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Psychológia
Stredná škola