Vývin živočíchov

Biológia
8. ročník ZŠ

Po oplodnení vajíčok vzniká zárodok a začína sa vývin nového jedinca. Vývin najskôr prebieha vo vajíčku, ktoré poskytuje plodu výživu a ochranu.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola