Tvorba mentálnej mapy k Veľkej francúzskej revolúcii

Dejepis
Pre učiteľov
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Tvorba mentálnej mapy k Veľkej francúzskej revolúcii

Téma Veľkej francúzskej revolúcie je náročná z hľadiska množstva udalostí v krátkom čase a tak už niekoľko rokov so žiakmi tvoríme pomôcku – mentálnu mapu. Pred úvodnou tému si ju pripravíme, žiakom vysvetlím spôsob zapisovania informácií a následne, v závere každej vyučovacej hodiny, si informácie postupne vpisujeme. Žiakom sa, pomocou nej, omnoho jednoduchšie orientuje v udalostiach a je im výbornou pomôckou aj pri príprave na opakovaciu previerku.

Mohlo by vás zaujímať