Rím za kráľovstva

Dejepis
1. ročník SŠ

Založenie Ríma. Kráľovstvo. Senát a snemy. Patricijovia a plebejci. Reformy Servia Tullia.

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Geografia
Špeciálna základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola