Zostroj si svoj trojuholník

Matematika
Geometria
6. ročník ZŠ

V nasledujúcich štyroch aktivitách sú vytvorené štyri rôzne konštrukcie trojuholníka ABC podľa viet (sss, sus,usu). V každej aktivite môžeš pomocou posuvníkov meniť veľkosť strán alebo uhlov v trojuholníku. Pozoruj,  ako sa trojuholník mení ! 

Hodnoty pre strany môžeš meniť od 1 do 20 cm a pre uhly od 1° do 180°. 

Prajem príjemnú zábavu s geometriou 🙂

Konštrukcia trojuholníka podľa vety sss

Konštrukcia trojuholníka podľa vety sus 1.

Konštrukcia trojuholníka podľa vety sus 2.

Konštrukcia trojuholníka podľa vety usu

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Dejepis
Stredná škola
Biológia
Základná škola