Zostroj si svoj trojuholník

Geometria
Matematika
6. ročník ZŠ

V nasledujúcich štyroch aktivitách sú vytvorené štyri rôzne konštrukcie trojuholníka ABC podľa viet (sss, sus,usu). V každej aktivite môžeš pomocou posuvníkov meniť veľkosť strán alebo uhlov v trojuholníku. Pozoruj,  ako sa trojuholník mení ! 

Hodnoty pre strany môžeš meniť od 1 do 20 cm a pre uhly od 1° do 180°. 

Prajem príjemnú zábavu s geometriou 🙂

Konštrukcia trojuholníka podľa vety sss

Konštrukcia trojuholníka podľa vety sus 1.

Konštrukcia trojuholníka podľa vety sus 2.

Konštrukcia trojuholníka podľa vety usu

Mohlo by vás zaujímať