Rastlina ako celok

Biológia
6. ročník ZŠ

Najdôležitejšie procesy v rastline, vyživovacie orgány a rozmnožovacie orgány rastlín, základné podmienky života rastlín.

Mohlo by vás zaujímať

Vlastiveda
Špeciálna základná škola
Chémia
Základná škola
Dejepis
Stredná škola