Navigované cvičenie na past continuous

Anglický jazyk
7. ročník ZŠ

Priatelia, dostalo sa mi do uší, že čas past continuous vás stále mierne znepokojuje a potrebovali by ste trošku nakopnúť pri tvorbe viet. Preto som pre vás nachystal ďalšie video, kde si tvorbu jednoduchých viet prejdeme spoločne. K tomu, aby ste si z neho naozaj aj niečo odniesli, je dôležité poznať teóriu, ktorú sme si spoločne prešli v súvisiacich videách, pretože práve z nich budeme vychádzať. Konkrétne sa jedná o sloveso byť v minulom čase, prácu s koncovkou -ingvšeobecné video o čase past continuous. Ak toto všetko máte v malíčku, ste na správnom mieste. Ak nie, mrknite sa na ne ešte raz, pretože tvoriť vety bez toho, aby ste vedeli ako, je naozaj náročné.

Celý postup môžeme popredu zhrnúť do pár oporných bodov:

1. určíme podmet vety (na podmet vety sa pýtame otázkou kto?/čo?),

2. následne podľa podmetu vyberieme správny tvar pomocného slovesa byť – was/were (was platí iba pre 1. a 3. osobu jednotného čísla, všetky ostatné osoby používajú tvar were),

3. was a were musí byť umiestnené v kladných vetách rovno za podmetom, v otázkach pred ním a v zápore zaň umiestňujeme not,

4. teraz len k slovesu doplníme koncovku -ing, nezabúdame pri tom na pravidlá, ktoré s tým súvisia,

5. a všetko ostatné dáme až na koniec vety.

Hotovo. Presne týmto istým spôsobom si spolu zanalyzujeme vzorové vety vo videu a verím, že vďaka tomu sa nám podarí odstrániť všetky nejasnosti, ktoré ste ohľadom tvorenia viet v minulom priebehovom čase doteraz mohli mať. Good luck!

Cvičenie vychádza z publikácie Project 3 Fourth Edition Workbook vydavateľstva Oxford.

Mohlo by vás zaujímať