Minulosť v čase past continuous

Anglický jazyk
7. ročník ZŠ

Priatelia, ak ste si mysleli, že celá minulosť v angličtine pre nás skončila časom past simple, musím vás sklamať. Až také jednoduché to nebude. Gramatický čas past simple nám umožnil vyjadriť iba jednorazové deje, o ktorých sme chceli povedať, že sa jednoducho odohrali a bodka. Lenže, čo ak by sme chceli rozprávať o dlhšej udalosti, ktorá trvala nejakú dobu, prípadne by sme chceli opísať jej priebeh? K tomu tu máme práve past continuous, čiže minulý priebehový čas, na ktorý sa teraz spoločne pozrieme.

Ukážeme si, ako vyzerá na časovej osi, ilustrujeme si jeho použitie na slovenských vetách, objavíme čaro koncovky -ing, no tiež aj to, že sloveso byť, ktoré sme v minulom jednoduchom čase prebrali naposledy, môže mať aj funkciu pomocného slovesa. A práve teraz nám bude pomáhať tvoriť nový gramatický čas.

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať mierne náročný, po tomto všetkom sami uvidíte, že práca s ním je naozaj jednoduchá a rovno zvládneme nielen tvorbu kladných a záporných viet, ale aj otázok. Takže, veľa šťastia pri učení!

Mohlo by vás zaujímať