Dýchanie živočíchov

Biológia
8. ročník ZŠ

Proces dýchania je veľmi dôležitý pre všetky organizmy. Súvisí s výmenou dýchacích plynov. Živočíchom sa počas vývoja táto sústava neustále menila a zdokonaľovala.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola