Dýchanie živočíchov

Biológia
8. ročník ZŠ

Proces dýchania je veľmi dôležitý pre všetky organizmy. Súvisí s výmenou dýchacích plynov. Živočíchom sa počas vývoja táto sústava neustále menila a zdokonaľovala.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Stredná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Geografia
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola