Určenie zrýchlenia pohybu guľôčky na naklonenej rovine

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Zrýchlenie pohybu telesa môžeme určiť meraním dráhy a príslušného času pohybu. Zrýchlený pohyb v tomto experimente je realizovaný pohybom oceľovej guľôčky na naklonenej rovine. Pri stálom uhle sklonu naklonenej roviny je pohyb guľôčky rovnomerne zrýchlený.

Experiment je možné uskutočniť online – potrebné údaje zistiť z videozáznamu. Súčasťou materiálov je pracovný list.

Mohlo by vás zaujímať