Skúmame trenie na naklonenej rovine

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

V experimente analyzujeme vplyv uhla sklonu naklonenej roviny pohybový stav telesa. Požadujeme dynamický opis pohybu a súčasne vplyv statického a dynamického trenia na pohybový stav telesa.

Experiment je možné uskutočniť online – potrebné údaje zistiť z videozáznamu. Súčasťou materiálov je pracovný list.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Geografia
Základná škola