Utváranie predstáv o budúcom partnerovi – Kvet lásky

Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Výtvarná výchova
8. ročník ŠZŠ
Pre učiteľov
7. ročník ZŠ

Vážení učitelia,

Predstavujem Vám návrh vyučovacej hodiny zameraný na utváranie predstáv o budúcom partnerovi. Cieľom vyučovacej hodiny je vytvoriť si predstavu o budúcom partnerovi a vytvoriť si tak realistické pozitívne nároky na budúceho partnera. Týmto spôsobom si vytvárať do budúcnosti zdravé, plnohodnotné vzťahy.

Prajem vám veľa šťastia pri výrobe a nech kvet lásky splní úlohu, ktorú v sebe nesie.

Verím, že sa vám tento návrh vyučovacej hodiny bude páčiť.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Psychológia
Stredná škola
Anglický jazyk
Základná škola