Regulačné sústavy – Nervová sústava

Biológia
7. ročník ZŠ

Milí žiaci,
precvičte si zábavnou formou poznatky o nervovej sústave. Kolekcia je tvorená štyrmi rôznymi cvičeniami. Želám veľa zábavy a nových vedomostí.

Načítaním QR kódu otvoríte aktivitu v novom okne

Mohlo by vás zaujímať

Fyzika
Stredná škola
Biológia
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola