Sloveso byť v čase past simple

Anglický jazyk
7. ročník ZŠ

Stále vám vŕta v hlave záhada, ktorou sme ukončili predchádzajúce video? Nebojte, práve ju ideme rozlúsknuť a pozrieť sa bližšie na to strašidelné sloveso byť, ktoré ako jedno z mála pravidelne mení svoj tvar v závislosti od gramatickej osoby, s ktorou sa viaže. Po tomto videu však svoje strašidelné hodnoty určite stratí, nakoľko sa v ňom naučíme, že v minulom čase bude mať tvary iba dva – a to was a were. A keď už budeme vedieť, že tvar was sa viaže iba s prvou a treťou osobou singuláru, prejdeme na zápor s plnými aj skrátenými tvarmi. A celé gramatické poznávanie uzatvoríme formovaním otázok a odpovedí. Ak si náhodou napriek tomu ešte v niečom nebudete istí, na konci videa nás čakajú aj vzorové, extremely easy, vety. Vďaka nim sa určite zbavíte akýchkoľvek pochybností, ktoré ste mohli dovtedy mať. Or, at least, I hope so!

Tabuľka nepravidelných slov prevzatá z Grammar and Vocabulary for First and First for Schools © Cambridge University Press 2015.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Geografia
Základná škola