Švajčiarsko – Rozpočet

Geografia
7. ročník ZŠ

Rozumieť peniazom je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Cestou po Európe sa dozviete veľa zaujímavosti nielen o jednotlivých krajinách ale naučíte sa aj finančné pojmy a ich aplikáciu v bežných životných situáciách.

Čo je to rozpočet? Ako ho vytvoriť? Napovie ti video:

Svoje vedomosti si môžeš upevniť a rozšíriť v nasledujúcich úlohách.

A na záver sa otestuj

Ak sa hra nespustí priamo na stránke, klikni na tento odkaz alebo naskenuj QR kód.

Mohlo by vás zaujímať

Anglický jazyk
Základná škola
Fyzika
Stredná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Slovenský jazyk
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola