Výnimočný učiteľ: Zmudri G

Projekt Zmudri G vznikol ako neziskový projekt 6 priateľov, ktorí nezostali len pri slovách a kritike daného stavu, ale rozhodli sa prispieť k lepšiemu vzdelávaniu na Slovensku. Informuje o témach, ktoré u mladých ľudí rezonujú, osvetovou, vysvetľujúcou formou. Cieľom je, aby mladí ľudia rozumeli svetu okolo seba od mladého veku a neboli len pasívnymi konzumentmi obsahu, ktorý sa k nim dostáva skrz rôzne kanály. 

Portál Zmudri G napĺňa sociálne siete Instagram a TikTok zmysluplným vysvetľujúcim obsahom, ktorý pomáha mladým ľuďom pripraviť sa na reálny dospelý život. 

Naučte sa, inšpirujte sa

Sebarozvoj
Stredná škola
Sebarozvoj
Stredná škola