Rad reaktivity kovov

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Tematický celok: NEUTRALIZAČNÉ A REDOXNÉ REAKCIE
Téma: REDOXNÉ DEJE

Vlož kúsky kovov Cu, Zn, Fe, Mg  do zriedenej H2SO4 a pozoruj čo sa s nimi v kyseline deje…

Čo z pokusu vyplýva?

Intenzita tvorby bubliniek plynu je rôzna => reaktivita kovov je rôzna.

Podľa reaktivity môžeme zaradiť skúmané kovy do radu:

Mg (najreaktívnejší), Zn, Fe, Cu (nereagovala vôbec).

Keď rad doplníme o ďalšie kovy a vodík:

K Na Ca Mg Al Mn Zn Fe Co Ni Sn Pb   H   Cu Hg Ag Au Pt

=> vznikne Rad reaktivity kovov, v ktorom reaktivita kovov z ľava do prava klesá.

neušľachtilé kovy (naľavo od vodíka)

  • ľahko sa oxidujú – odovzdávajú e- (ox. číslo sa zvyšuje) a tvoria katióny
  • reagujú so zriedenými kyselinami a nahradia v nich vodík                                  
  • v prírode sa nachádzajú len v zlúčeninách

ušľachtilé kovy (napravo od vodíka)

  • neoxidujú sa, ale redukujú sa – prijímajú e-  (ox. číslo sa zmenšuje) a ich katióny tvoria čisté kovy 
  • nereagujú so zriedenou kyselinou – nenahradia vodík v kyseline
  • v prírode aj v nezlúčenom stave – striebro, zlato

Projekt

Rad reaktivity kovov alebo Elektrochemický rad napätia kovov… pamätám si ho stále od „zédešky“ tak ako nás ho učila naša pani učiteľka podľa „nezmyselnej“ slovnej hračky.   Aj moji žiaci si sami mali za úlohu niečo svoje vymyslieť na „ľahšie“ zapamätanie si RRK…

Tá prvá hra slov je od mojej pani učiteľky, tá pôvodná.

 A tie ďalšie sú od mojich žiakov.

Pokús sa aj ty vytvoriť si svoju vlastnú slovnú hračku na RRK.

Mohlo by vás zaujímať

Matematika
Základná škola
Chémia
Základná škola