Tráviaca sústava

Biológia
7. ročník ZŠ

Milí žiaci, v dnešnom videu sa dozviete základné informácie o tráviacej sústave človeka. Oboznámite sa s jednotlivými  orgánmi trávenia a ich funkciou.

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Anglický jazyk
Základná škola