Polis

Dejepis
1. ročník SŠ

Vymedzenie pojmu antika a antické grécko. Periodizácia dejín antického grécka. Osídlenie Grécka. Vznik a podoby polis. Veľká grécka kolonizácia.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Informatika
Základná škola
Dejepis
Stredná škola