Od republiky k cisárstvu – 4. fáza Veľkej francúzskej revolúcie

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Od republiky k cisárstvu – 4.fáza Veľkej francúzskej revolúcie

Posledná fáza Veľkej francúzskej revolúcie je už na udalosti menej náročná. Oboznámime sa v nej s pojmom direktórium – päťčlenný dočasný vládny výbor, ktorý preberie vládu po Konvente. Taktiež sa dozvieme, že sa im situáciu vo Francaúzsku nepodarí stabilizovať a tak prichádza do Paríža mladý generál Napoleon Bonaparte. Ten uskutoční štátny prevrat a Francúzsko sa stane konzulátom na čele s prvým konzulom. V závere si dokončíme mentálnu mapu, ktorá môže byť pomôckou pri opakovaní celej Veľkej francúzskej revolúcie.

Mohlo by vás zaujímať

Matematika
Základná škola
Chémia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola