Zmysly a zmyslové orgány – sluch

Biológia
7. ročník ZŠ

Milí žiaci, 

sluch je druhý najdôležitejší zmysel v živote človeka. Získavame pomocou neho informácie a dorozumievame sa navzájom. Vo videu získate základné poznatky o stavbe sluchového orgánu – ucha a oboznámite sa s tým, čo nášmu sluchu škodí.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola