Rozmnožovanie rastlín

Biológia
6. ročník ZŠ

Rozmnožovanie ako základný životný proces, základné typy rozmnožovania rastlín, nepohlavné rozmnožovanie rastlín, vrúbľovanie, potápanie a očkovanie ovocných stromov, význam nepohlavného rozmnožovania rastlín.

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Občianska náuka
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola