Od monarchie k republike – 2. fáza Veľkej francúzskej revolúcie

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Od monarchie k republike – 2. fáza Veľkej francúzskej revolúcie

Druhá fáza je najkratším obdobím Veľkej francúzskej revolúcie, počas ktorého dôjde k príprave zákonov na zmenu Francúzska z monarchie na republiku. Počas tohto obdobia sa o útek pokúsi kráľ Ľudovít XVI. a začne sa tiež formovať protifrancúzska koalícia. Králi týchto krajín sa totiž obávali rozšírenia revolučnej myšlienky z Francúzska štátov. Záver témy samozrejme patrí zápisu informácií do mentálnej mapy.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Chémia
Základná škola