Periodická sústava prvkov

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Tematický celok: PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV
Téma: PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV

Pozorne si pozri prezentáciu Periodická sústava prvkov.

Dozvieš sa:

 • kto a akým spôsobom Periodickú sústavu prvkov (PSP) vytvoril
 • podľa čoho sú chemické prvky v PSP usporiadané aj dnes
 • čo vieme o ktoromkoľvek chemickom prvku z PSP vyčítať

Čítame z Periodickej tabuľky prvkov (PSP)

 1. Vyhľadaj v PSP chemický prvok, ktorého značka je Si.
 2. Uveď slovenský názov tohto prvku (môžeš skúsiť aj latinský).
 3. Uveď protónové číslo tohto chemického prvku.
 4. Čo vieš z protónového čísla o atóme daného prvku vyčítať?
 5. Uveď koľko elektrónov a koľko protónov má atóm Si.
 6. V PSP vyhľadaj, v ktorej perióde sa chemický prvok Si nachádza.
 7. Čo vieš o atóme tohto prvku vyčítať z čísla periódy?
 8. V PSP vyhľadaj, v ktorej skupine sa chemický prvok Si nachádza.
 9. Čo vieš vyčítať z čísla skupiny o atóme tohto prvku?
 10. Vieš podľa informácií zistených z PSP o atóme chemického prvku Si nakresliť model atómu tohto prvku? Pokús sa o to.

Ak si úlohy vyriešil, môžeš si takto v PSP vyhľadať ktorýkoľvek chemický prvok a precvičiť si prácu v PSP.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola