Cievy

Biológia
7. ročník ZŠ

Milí žiaci, najcennejšia z tekutín – krv prúdi v cievach. Poznáme niekoľko druhov ciev, každý druh má inú stavbu a funkciu. V pracovnom liste si overíte, ako dobre ovládate základné poznatky o cievach.

Mohlo by vás zaujímať