Krv

Biológia
7. ročník ZŠ

Milí žiaci, ľudská krv je nenahraditeľná a každá zložka krvi má svoju osobitnú úlohu. Je dôležité poznať ich funkcie. V pracovnom liste si zábavnou formou overíte svoje poznatky o krvi vo forme tajničky.

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Výtvarná výchova
Špeciálna základná škola