Výnimočný učiteľ: Helena Meštellerová

Helena Meštellerová

Som špeciálny pedagóg. Pracujem v Spojenej škole internátnej Ždaňa. Venujem sa rómskym žiakom. Medzi moje obľúbené predmety patrí hudobná výchova. Milujem prácu v záhrade a môjho psa.

Naučte sa, inšpirujte sa