Vzor hrdina / video

Slovenský jazyk
5. ročník ZŠ

V tomto videu si zopakujeme, ktoré podstatné mená mužského rodu sú životné a neživotné a následne potom budeme pátrať, akú cestu musí prejsť životné podstatné meno mužského rodu, aby sa skloňovalo podľa vzoru hrdina .V krátkom texte odhalíme práve tie slová, ktoré zdolávajú všetky podmienky tejto cesty a niektoré z nich si vyskloňujeme.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Psychológia
Stredná škola