Životné prostredie

Biológia
8. ročník ZŠ

Vonkajšie podmienky a vplyvy, ktoré obklopujú nás ľudí ale aj všetky organizmy tvoria životné prostredie. Životné prostredie poskytuje vhodné podmienky pre život, preto je veľmi dôležité dbať na jeho ochranu a čistotu..

Mohlo by vás zaujímať