Čo práve teraz robíš?

Anglický jazyk
5. ročník ZŠ

Milí žiaci, prítomný čas sme sa už učili, ale iba v súvislosti so zvykmi a pravidelnými činnosťami. No, čo v prípade ak sa chceme opýtať alebo len jednoducho povedať čo práve teraz v tomto momente robíme? Treba si dávať pozor na to, že k slovesu sa pridáva prípona -ing a k jednotlivým osobám sloveso byť v príslušnom tvare. Poďme si to ukázať na jednom slovese napr. čítať (read)

1. I am reading a book. 
2. You are reading a book. 
3. He/ she/ It is reading a book. 

1. We are reading a book. 
2. You are reading a book. 
3. They are reading a book. 

Vidíte, že hneď za osobou je sloveso byť v tvare ako sme sa ho už učili a k slovesu je pridané na konci -ing. Niesmieme na to zabúdať. Otázku tvoríme presne tak ako sme sa to učili, že iba to prehodíme. She is reading a book. Is she reading a book? 

Zápor tvoríme pomocou not alebo skrátených tvarov aren’t/ isn’t. 

Ako zistíme, že máme použiť práve tento čas? 

Pomáhajú nám pri tom slovíčka ako napr: today, now, at the momentNaopak v present simple čiže prítomnom čase jednoduchom tam je to o zvykoch, rutine a niečom pravidelnom preto tam používame frekvenčné príslovky, ktoré vyjadrujú zvyky, pravidelnosť a rutinu: every day, at the weekend, sometimes, often, always, on Mondays. Priloženú máte aj pomôcku na kontrast týchto dvoch časov a miming game (hru), ktorú sa môžete zahrať.

AM/ IS/ ARE? 

Rozdeľte osoby podľa toho ako bude sloveso byť pri nich vyzerať.

 
Dajme slová na správne miesto

Usporiadaj slová aby ti vznikla veta. 

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Biológia
Základná škola