Čo práve teraz robíš?

Anglický jazyk
5. ročník ZŠ

Milí žiaci, prítomný čas sme sa už učili, ale iba v súvislosti so zvykmi a pravidelnými činnosťami. No, čo v prípade ak sa chceme opýtať alebo len jednoducho povedať čo práve teraz v tomto momente robíme? Treba si dávať pozor na to, že k slovesu sa pridáva prípona -ing a k jednotlivým osobám sloveso byť v príslušnom tvare. Poďme si to ukázať na jednom slovese napr. čítať (read)

1. I am reading a book. 
2. You are reading a book. 
3. He/ she/ It is reading a book. 

1. We are reading a book. 
2. You are reading a book. 
3. They are reading a book. 

Vidíte, že hneď za osobou je sloveso byť v tvare ako sme sa ho už učili a k slovesu je pridané na konci -ing. Niesmieme na to zabúdať. Otázku tvoríme presne tak ako sme sa to učili, že iba to prehodíme. She is reading a book. Is she reading a book? 

Zápor tvoríme pomocou not alebo skrátených tvarov aren’t/ isn’t. 

Ako zistíme, že máme použiť práve tento čas? 

Pomáhajú nám pri tom slovíčka ako napr: today, now, at the momentNaopak v present simple čiže prítomnom čase jednoduchom tam je to o zvykoch, rutine a niečom pravidelnom preto tam používame frekvenčné príslovky, ktoré vyjadrujú zvyky, pravidelnosť a rutinu: every day, at the weekend, sometimes, often, always, on Mondays. Priloženú máte aj pomôcku na kontrast týchto dvoch časov a miming game (hru), ktorú sa môžete zahrať.

AM/ IS/ ARE? 

Rozdeľte osoby podľa toho ako bude sloveso byť pri nich vyzerať.

 
Dajme slová na správne miesto

Usporiadaj slová aby ti vznikla veta. 

Mohlo by vás zaujímať