Výnimočný učiteľ: Elektrárňa Piešťany

Elektrárňa Piešťany je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná dieselová elektráreň, ktorá svoju činnosť začala v roku 1906, je zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok. V súčasnosti slúži ako centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. Ponúka vzdelávacie programy pre školy i verejnosť vedené skúsenými lektormi. Programy pre žiakov ZŠ a SŠ sa delia do 4 nosných oblastí – elektrické obvody, optika, ekológia a environmentalistika a história. Viac informácií je k dispozícii na www.elektrarnapiestany.sk

Naučte sa, inšpirujte sa

Ekológia
1. ročník ZŠ
2. ročník ZŠ
3. ročník ZŠ
4. ročník ZŠ
5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ
8. ročník ZŠ
9. ročník ZŠ
Fyzika
5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ
8. ročník ZŠ
9. ročník ZŠ