Výnimočný učiteľ: Elektrárňa Piešťany

Elektrárňa Piešťany je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná dieselová elektráreň, ktorá svoju činnosť začala v roku 1906, je zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok. V súčasnosti slúži ako centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. Ponúka vzdelávacie programy pre školy i verejnosť vedené skúsenými lektormi. Programy pre žiakov ZŠ a SŠ sa delia do 4 nosných oblastí – elektrické obvody, optika, ekológia a environmentalistika a história. Viac informácií je k dispozícii na www.elektrarnapiestany.sk

Naučte sa, inšpirujte sa