Elektrické napätie

Fyzika
5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ
8. ročník ZŠ
9. ročník ZŠ

Elektrické pole vo vodiči vznikne po jeho pripojení na svorky zdroja elektrickej energie. V elektrickom poli pôsobí elektrická sila na elektrické náboje, v kovovom vodiči na elektróny. Zdroj elektrickej energie má vlastnosť, od ktorej závisí vznik elektrického poľa a veľkosť elektrickej sily v ňom. Touto vlastnosťou je elektrické napätie. Napätie súvisí s množstvom práce, ktorú dokáže zdroj vykonať pri prenášaní častíc s nábojom spotrebičom. Každá fyzikálna vlastnosť, ktorú vieme odmerať, sa stáva fyzikálnou veličinou. Elektrické napätie je fyzikálna veličina, ktorú označujeme U. Jednotkou elektrického napätia je volt, jeho značkou je V. Okrem jednotky volt (V) sa často používa aj väčšia jednotka kilovolt (kV) a menšia jednotka milivolt (mV). Jednotka napätia je pomenovaná podľa talianskeho fyzika Alessandra Voltu.

V nasledujúcom videu nájdete odpovede na tieto otázky:

Čo je elektrické napätie?

Ako zistíme prítomnosť napätia?  

Odkiaľ získavame napätie?

Ako zmeriame napätie?

Zaujalo vás to? Tieto merania nerobte sami doma, radšej si ich príďte bezpečne odmerať k nám do Elektrárne Piešťany. Tešíme sa na vás!

Mohlo by vás zaujímať