Papier, ktorý nehorí – 7. lekcia

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK
Tematický celok: SPOZNÁVANIE CHEMICKÝCH REAKCIÍ V NAŠOM OKOLÍ
Téma: PAPIER, KTORÝ NEHORÍ

Papier je horľavá látka. Jeho zápalná teplota nie je vysoká a pri priblížení plameňa zápalky či sviečky sa veľmi rýchlo zapáli. V tomto experimente budeš pozorovať (ne)horenie papierového pohárika a pozorovaný dej sa pokúsiš sám vysvetliť.

Zrealizuj experiment podľa postupu a pokús sa odpovedať na otázky v závere.

Pomôcky a chemikálie:

papier, nožnice, kahan/sviečka, teplomer, voda, kliešte/pinzeta

Postup:

 1. Z papiera priprav/poskladaj pohárik/nádobku/ vrecúško tak, aby z neho nemohla vytiecť voda. Nemôžeš použiť lepiacu pásku, lepidlo ani spinku!
 2. Do papierového pohárika nalej cca 5 až 10 ml vody (do výšky cca 3cm).
 3. Papierový pohárik s vodou zahrievaj nad plameňom sviečky/kahana (uchyť si ho do klieští alebo pinzety, aby si sa nepopálil).
 4. Pozoruj, čo sa deje s papierovým pohárikom a vodou v ňom – teplotu vody odmeraj a zaznamenaj si (ak nemáš teplomer, zmenu teploty zistíš ponorením prsta do vody).

Upozornenie

Experiment realizuj na nehorľavej podložke, prípadne v umývadle.

Maj po ruke vodu, ak by papier začal horieť skôr, ako predpokladáš.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Presne opíš, čo sa dialo s papierovým pohárikom naplneným vodou počas zahrievania.
 2. Vyhľadaj zápalnú teplotu papiera.
 3. Uveď pri akej teplote vrie voda.
 4. Popremýšľaj prečo sa papier naplnený vodou hneď nezapálil v plameni sviečky.
 5. Popremýšľaj ako pôsobila voda v papierovom poháriku na papier.
 6. Porovnaj teplotu vody v poháriku pred zahrievaním a po zahrievaní.
 7. Experiment zdokumentuj fotografiou alebo videom.

Video experimentu od žiaka

Mohlo by vás zaujímať