KRITA: Praveké umenie digitálne

Výtvarná výchova
Bez obmedzenia

Krita je profesionálny a voľne dostupný maliarsky program vhodný pre digitálnu maľbu, ilustráciu a komiks. Program je možné si stiahnuť na krita.org

Vo svojich videách som sa snažila spojiť štipku dejín umenia, základy digitálnej maľby a počítačové zručnosti. Samozrejme, nič sa nevyrovná papieru a ceruzke, ale hodinka kreatívnej tvorby na počítači denne môže byť zábava. Cvičenia sú vhodné pre každú vekovú kategóriu, pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Želám Vám kreatívne nápady ☺

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola