Sloveso „can“ – čo dokážu zvieratá

Anglický jazyk
4. ročník ZŠ

Milí žiaci, určite veľa vecí viete a dokážete a istotne aj to chcete vedieť povedať po anglicky alebo sa opýtať svojho kamaráta či vie tancovať, hrať hokej, plávať a podobne. Opýtame sa úplne jednoducho: Can you swim? (Vieš plávať). Odpovedáme: Yes, I can. No, I can’t. V priloženom videu, ale aj v aktivitách nájdete činnosti, ktoré dokážu zvieratká. Naučíš sa teda aj niečo o zvieratkách. Verím, že zažijete veľa zábavy. Po precvičení v aktivitách si skús napísať na papier čo všetko dokážeš a vieš robiť prípadne by si to chcel. 


Bludisko

Prečítaj si otázku a rozhodni či to je pravda alebo nie. Panáčika naviguj k správnej odpovedi. 

Kartičky

Otestuj sa koľko si toho pamätáš. Kartičky môžeš využiť na precvičenie po zhliadnutí videa a opakovanie slovnej zásoby. 

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Slovenský jazyk
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Vlastiveda
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Špeciálna základná škola