Pexeso chemických prvkov

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: ZLOŽENIE LÁTOK
Tematický celok: CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Téma: SYMBOLICKÉ VYJADRENIE ZLOŽENIA LÁTOK

  1. Pohľadaj správny pár CHEMICKÁ ZNAČKA – CHEMICKÝ NÁZOV prvku.
  2. Môžeš hrať vo dvojici tak, že sa budeš striedať s kamarátom (ako pri klasickom kartičkovom pexese)…
  3. … alebo si zaznamenávaj čas, za ktorý sa ti podarilo nájsť všetky páry správne.

Pexeso slúži na precvičenie si chemických značiek a slovenských názvov vybraných 30 prvkov z PSP. Pokiaľ ešte neovládaš správne priradenie názov-značka, pomôcť ti môže aj obrázok ktorý znázorňuje niektorú vlastnosť, využitie či výskyt daného prvku a tiež rovnaké protónové číslo Z prvku.

Pre správne zobrazenie pexesa odporúčame použiť prehliadač Google Chrome.

pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back
pexeso-back

Gratulujeme úspešne si dokončil/a naše pexeso.

Hrať znovu!
Zobraziť pexeso na novej stránke

Autorka obrázkov v pexese– žiačka Kristína Dovalová

Mohlo by vás zaujímať