Návrh posuvného registra

Elektronika
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Názov predmetu: Elektronika-cvičenia
Odbor : Mechatronika

Naše dnešné úlohy sú :

  1. Popíšte funkciu preklápacieho obvodu D.
  2. Opíšte IO 7474.
  3. Vytvorte 4 – bitový register z D obvodov, kde každý bit má váhu rastúcu sprava do ľava 20 21 22 23 . Naplňte ho 4 – bitovou informáciou.
  4. Navrhnite obvod na zistenie, či sa v danom registri nachádzy hodnota A = ( 7 )10 . výsledok detekcie zobrazte na LED: áno – svieti, nie nesvieti.

Ako pomôcku využi túto blokovú schému :

  1. Na opis jednotlivých obvodov použi už získané vedomosti ,alebo si pomôž prezentáciou na konci.
  1. Simuláciu robíme v programe MULTISIM- postupuj podľa videa.
  1. Dokonči všetky úlohy a spracuj ich formou zadania- zase postupuj podľa pokynov z prezentácie.

(Samozrejme ak máš reálne komponenty vieš zapojiť napr. na univerzálnu dosku a funguješ.)

Otázky :

1. Medzi aké obvody patrí obvod D?

2. Ako pracuje obvod D?

3. Prečo výstup negátora pripájam na katódu LED diódy ?

5. Ako zmením zapojenie aby LED dióda svietila ak sa v registri bude nachádzať napr. číslo 13?

Mohlo by vás zaujímať

Ekológia
1. ročník ZŠ
2. ročník ZŠ
3. ročník ZŠ
4. ročník ZŠ
5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ
8. ročník ZŠ
9. ročník ZŠ
Elektronika
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ
Výtvarná výchova
Bez obmedzenia