Návrh posuvného registra

Elektronika
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Názov predmetu: Elektronika-cvičenia
Odbor : Mechatronika

Naše dnešné úlohy sú :

  1. Popíšte funkciu preklápacieho obvodu D.
  2. Opíšte IO 7474.
  3. Vytvorte 4 – bitový register z D obvodov, kde každý bit má váhu rastúcu sprava do ľava 20 21 22 23 . Naplňte ho 4 – bitovou informáciou.
  4. Navrhnite obvod na zistenie, či sa v danom registri nachádzy hodnota A = ( 7 )10 . výsledok detekcie zobrazte na LED: áno – svieti, nie nesvieti.

Ako pomôcku využi túto blokovú schému :

  1. Na opis jednotlivých obvodov použi už získané vedomosti ,alebo si pomôž prezentáciou na konci.
  1. Simuláciu robíme v programe MULTISIM- postupuj podľa videa.
  1. Dokonči všetky úlohy a spracuj ich formou zadania- zase postupuj podľa pokynov z prezentácie.

(Samozrejme ak máš reálne komponenty vieš zapojiť napr. na univerzálnu dosku a funguješ.)

Otázky :

1. Medzi aké obvody patrí obvod D?

2. Ako pracuje obvod D?

3. Prečo výstup negátora pripájam na katódu LED diódy ?

5. Ako zmením zapojenie aby LED dióda svietila ak sa v registri bude nachádzať napr. číslo 13?

Mohlo by vás zaujímať