Živočíšstvo SR

Geografia
8. ročník ZŠ

Aké živočíchy žijú na území nášho štátu? Určite by ste vedeli vymenovať mnohé z nich, ale prostredníctom tejto aktitivity (možno) objavíte aj také, o ktorých ste ešte ani nepočuli. 🙂

Téma, ktorou sa budeme zaoberať, je „Živočíšstvo Slovenskej republiky“. Vašou úlohou bude doplniť údaje do tabuľky pomocou tohto odkazu: https://mol.org/regions/?region=Slovakia&regionid=1e72f6f0-4a6d-4cca-bba2-eacb59e6e2e4&bounds=16.8341751098633,47.7327461242676,22.56791305542,49.6046981811523

Na tomto odkaze nájde toto:

Stačí kliknúť na Birds (Vtáky) a zobrazia sa druhy vtákov žijúce na území nášho štátu, napr. hneď prvé Graylang Goose, lat. Anser anser, čiže hus divá. Do tabuľky je potrebné napísať nielen latinský názov, ale aj slovenský, ktorý je potrebné vyhľadať na internete. Po kliknutí na daného vtáka sa načítajú podrobné informácie a zobrazí sa aj mapa výskytu. Podľa tejto mapy budete vedieť vyplniť aj ďalšiu položku tabuľky „Výskyt mimo SR“. Rovnakým spôsobom budete vedieť doplniť celú tabuľku.

Verím, že prostredníctvom tejto aktivity si osvojíte, aké druhy živočíchov sa vyskytujú na území Slovenskej republiky. Držte sa. 🙂

Mohlo by vás zaujímať