Výnimočný učiteľ: Mária Pallyaová

Som celkom obyčajná učiteľka odborných predmetov v oblasti elektrotechniky. Momentálne vyučujem na  SPŠSE v Leviciach.

Pedagogickej činnosti  sa venujem od roku 1997.Práca so študentmi ma aj v tejto neľahkej dobe baví a napĺňa. Vyučujem predmety od základov elektrotechniky cez elektroniku, priemyselnú  a aplikovanú informatiku, odbornú prax. Čiže  prierez predmetov od základov  až po riešenie zložitých problémov v odboroch mechatronika  a elektrotechnika.

Svojím prístupom sa snažím študentov motivovať a viesť ich k samostatným úvahám a riešeniam a ja  som ako ich odborný konzultant. Sama si vytváram učebné pomôcky, praktické ukážky zapojení, rôzne druhy praktických cvičení, pretože som zástanca toho, že čo učím teoreticky je potrebné aj praktickou formou dokázať. Čo je možné tak v priestoroch školy a  výrobné procesy formou exkurzií. A nemala by som zabudnúť na  prípravu študentov na  súťaže, pomoc  pri  ročníkových projektoch.

Najviac mi prekáža nedostatočné technické vybavenie a to ktoré aj je tak je zastaralé, nezáujem výrobných podnikov  podporiť odborné vzdelávanie a to že väčšina zainteresovaných len tvrdí ako čo sa nedá, ale nehľadá  spôsoby riešenia.

Naučte sa, inšpirujte sa

Elektronika
Stredná škola
Elektronika
Stredná škola