Návrh počítadla do 10

Elektronika
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Názov predmetu: Elektronika-cvičenia
Odbor : Mechatronika

Našou dnešnou úlohou je z už dobre známych kombinačných a sekvenčných logických obvodov poskladať počítadlo a jeho funkčnosť overiť v simulačnom programe.

Takže konkrétne úlohy:

1. Zostavte počítadlo do 10 s výstupom
a. binárnym
b. sedemsegmentovým

a týmito obvodmi MH 7490, MH 7447(D147), MH 7404, sedemsegmentovka LA 6980

2. Opíšte jednotlivé použité obvody.

3. Navrhnutý obvod odsimulujte v simulačnom programe Multisim

4. Zistite ako by sa navrhnutý obvod musel zmeniť aby počítadlo počítalo do 16 a do 100.

Postup:

Obvod zapojíme s predpísanými súčiastkami podľa blokovej schémy nasledovne:

Aby počítadlo počítalo, musíme dať všetky vstupy R na úroveň L (0V).

Frekvenciu privedieme do vstupu A .

Vstupy LT, BI/RBO, RBI na prevodníku na úroveň H(5V). Výstupy z prevodníka musia byť negované kôli jeho negovaným výstupom.

  1. Na opis jednotlivých obvodov použi už získané vedomosti ,alebo si pomôž prezentáciou na konci.
  1. Simuláciu robíme v programe MULTISIM- postupuj podľa videa.
  1. Dokonči všetky úlohy a spracuj ich formou zadania- zase postupuj podľa pokynov z prezentácie.

(Samozrejme ak máš reálne komponenty vieš zapojiť napr. na univerzálnu dosku a funguješ.)

Otázky :

  1. Čo je počítadlo?
  2. Prečo musím na výstupe použiť negátor ?
  3. Prečo výstup QA počítadla prepojíme so vstupom B0 ?
  4. Môžem sedemsegmentovku pripojiť priamo na výstup prevodníka?
  5. Vieš počítadlo do 10 zmeniť na iné? Ak áno tak ako?

Mohlo by vás zaujímať