Návrh počítadla do 10

Elektronika
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Názov predmetu: Elektronika-cvičenia
Odbor : Mechatronika

Našou dnešnou úlohou je z už dobre známych kombinačných a sekvenčných logických obvodov poskladať počítadlo a jeho funkčnosť overiť v simulačnom programe.

Takže konkrétne úlohy:

1. Zostavte počítadlo do 10 s výstupom
a. binárnym
b. sedemsegmentovým

a týmito obvodmi MH 7490, MH 7447(D147), MH 7404, sedemsegmentovka LA 6980

2. Opíšte jednotlivé použité obvody.

3. Navrhnutý obvod odsimulujte v simulačnom programe Multisim

4. Zistite ako by sa navrhnutý obvod musel zmeniť aby počítadlo počítalo do 16 a do 100.

Postup:

Obvod zapojíme s predpísanými súčiastkami podľa blokovej schémy nasledovne:

Aby počítadlo počítalo, musíme dať všetky vstupy R na úroveň L (0V).

Frekvenciu privedieme do vstupu A .

Vstupy LT, BI/RBO, RBI na prevodníku na úroveň H(5V). Výstupy z prevodníka musia byť negované kôli jeho negovaným výstupom.

  1. Na opis jednotlivých obvodov použi už získané vedomosti ,alebo si pomôž prezentáciou na konci.
  1. Simuláciu robíme v programe MULTISIM- postupuj podľa videa.
  1. Dokonči všetky úlohy a spracuj ich formou zadania- zase postupuj podľa pokynov z prezentácie.

(Samozrejme ak máš reálne komponenty vieš zapojiť napr. na univerzálnu dosku a funguješ.)

Otázky :

  1. Čo je počítadlo?
  2. Prečo musím na výstupe použiť negátor ?
  3. Prečo výstup QA počítadla prepojíme so vstupom B0 ?
  4. Môžem sedemsegmentovku pripojiť priamo na výstup prevodníka?
  5. Vieš počítadlo do 10 zmeniť na iné? Ak áno tak ako?

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Stredná škola
Geografia
Základná škola